Emlékezés az Aradi Vértanúkra.

FradiMob - 2014. október 06. hétfő, 17:45

Gyújtsunk gyertyát és emlékezzünk az ARADI VÉRTANÚKRA és Németújvári gróf BATTHYÁNY LAJOS államférfi, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének az emlékére.

10696424_1476927495902722_5370357143030884071_n


Batthyány Lajos miniszterelnök három temetése

A magyar történelem sajnos bővelkedik olyan tragédiákban, amelyek során az ország kivételes tehetségű vezetői erőszakos halállal haltak meg.
Az ősz hazánkban a vesztett forradalmak, a levert szabadságharcok és a brutális megtorlások időszaka. Mintha a természet is gyászolná azokat a hazafiakat, akik életüket adták az annyira vágyott szabadságért. Október 6. Nemzeti gyásznap. Ekkor végezték ki a ’48-as forradalom és szabadságharc tizenhárom tábornokát Aradon, de korábban is volt már áldozata az idegen segítséggel levert hősies harcoknak, sőt később is volt halottja a nemzetnek, az aradi vár foglyaként megőrült és elhunyt Lenkei János személyében.

10420334_1476928429235962_3363629991864675766_n

Szinte törvényszerű, hogy a nemzet nagy halottait vagy idegen földön, vagy holtában is megalázva helyezték a földbe. Általában ott sem nyugodhattak békében, legtöbbjüket idővel kiemelték sírjukból, és újabb helyre vitték. így történt ez az aradi tizenhárommal is, akik estig lógtak a bitófán, illetve feküdtek abban a helyzetben, ahogy a lövés után lerogytak. Éjjel némelyiket rokonok, barátok szörnyű vásár után (fizettek a hóhérnak a tetemekért) elszállították, hogy tisztességesen eltemessék. A magyarság emlékezetében a borzalmas kivégzések többüknél népmesei elemek is bekerültek a történetbe, bár ezek sok esetben igaznak bizonyultak. Például az örökmécses helyén valaha állt Újépület udvarán három golyóval kioltották a miniszterelnök életét: egyik a szívét érte, másik a mellkasát, a harmadik a homlokát találta el. Kivégzése előtti éjszakán búcsúlevelet írt feleségének, Zichy Antóniának. Teteme három órán át feküdt a kivégzés helyén. Ezután a Rókus-kórházba szállította a család orvosa, majd előre megtervezett úton titkos helyre szállították. A pesti ferencesek templomának az altemplomába temették egy kriptába, Dank Agáp házfőnök a sírfülkére rávésette a G.B.L. monogramot. A féltve őrzött titkot egészen 1870-ig őrizték meg.
A második temetés egy rendelet kihirdetése után történt. Pest város közgyűlése határozatban mondta ki, hogy a város területén lévő templomokba közegészségügyi okokból többet nem lehet temetni, a régi sírboltokat pedig le kell zárni. A ferencesek templomában Batthyány Lajost fia, Elemér jelenlétében agnoszkálták 1870. március 9-én. A tetemet bronzkoporsóba helyezték, majd többezres tömeg kíséretében kivitték a Kerepesi temetőbe. Az akkor nemrég elkészült temetőben a miniszterelnöké volt az első igazán nagy síremlék. A későbbi mauzóleum csak 1874-re épült föl, néhány díszítés azonban még napjainkig is hiányzik.
A harmadik temetésre végképp nem lett volna szükség. 1987-ben a Mező Imre úti (Kerepesi) temetőben lévő Batthyány-mauzóleumot föltörték, és amit lehetett, elvittek a koporsókból. 1987-ig már a család többi tagja is ide került, így öten nyugodtak a monumentális síremlékben. A koporsókból ékszereket, kardot, búcsúlevelet, gyermekjátékokat vittek el. A rendőrség hívására azonosító munkacsoportunk vonult a helyszínre, mindent számba vettünk, és rendet tettünk a mauzóleumban. Óriási megtiszteltetés volt, hogy Batthyány Lajos miniszterelnök utolsó „ágyát” magam vethettem meg; új derékaljat, feje alá selyempárnát tettem, és fehér tüll volt a szemfedője. A vértanúhalált halt első független magyar miniszterelnök harmadszorra megkapta a nemzet hőseinek kijáró végtisztességet.

Hankó Ildikó

1972261_1476928289235976_8247301301192586076_n

Aradi vértanúk

Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor):

1. Lázár Vilmos, főtiszt (ezredes),
2. Dessewffy Arisztid, tábornok,
3. Kiss Ernő, tábornok,
4. Schweidel József, tábornok,

12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.

1898184_1476930739235731_4049313360414013790_n

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után):

5. Lovag Pöltenberg Ernő, tábornok,
6. Török Ignác, tábornok,
7. Láhner György, tábornok,
8. Knezich Károly, tábornok,
9. Nagysándor József, tábornok,
10. Gróf Leiningen-Westerburg Károly, tábornok,
11. Aulich Lajos, tábornok,
12. Damjanich János, tábornok,
13 Gróf Vécsey Károly, tábornok.

10710802_1476932709235534_5978356723117819772_n

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, ezért őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért a legenda szerint Damjanich holttestéhez lépett és megcsókolta Damjanich kezét, bár ezt korabeli források nem támasztják alá, erre bizonyíték nincs.
A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették ki. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait.

10610726_1476928952569243_1864885692300711614_n

Az Aradi 13-ak utolsó mondatai…

Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.

Damjanich János: Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

Dessewffy Arisztid: Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.

Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.

Kiss Ernö: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

Poeltenberg Ernö: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

Utolsó módosítás 2014. október 07. kedd, 16:35

Copyright (C) 2010 FradiMob.hu - | Minden jog fenntartva